عنوان کامل :

 

Zycoo Certified IP Telephony Expert

اهداف دوره :

دارنده این گواهینامه می تواند مشکلات مربوط به ارتباطات و عملکردی تجهیزات بر پایه استریسک را شناخته و در محصولات زایکو به رفع آن اقدام نماید.
در این دوره آنالیز بر اساس محیط CLI و نرم افزار های آنالیزور صورت می گیرد

 

جزئیات دوره :

 

1.مدت زمان دوره :

دو روز یا 450 دقیقه

 

2.تعداد شرکت کنندگان :

حداقل 6 نفر

 

3.هزینه شرکت در دوره :

بستگی به کشور/برگزار کننده

 

4. گواهینامه :

ZCIE

 

 

مخاطبین هدف :

افراد فنی و غیر فنی که در واحدهای فروش و فنی مجموعه های فعال در زمینه راهکارهای مبتنی بر شبکه و سرویس های آن فعال می کنند.

  • دارندگان مدرک ZCIA
  • مدیران فن آوری اطلاعات
  • مدیران شبکه
  • نمایندگان منطقه ای
  • شرکای تجاری

 

زمان بندی دوره :

پنج کلاس 90 دقیقه ای بطوری که هر 20 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شود.

 

پیش نیاز دوره :

مدرک معتبر ZCIA

 

سرفصل های دوره :

Target Duration Topic .NO
After this topic student must be master to create, maintenance, troubleshooting trunk , share local extension, PSTN and etc out band methods. 1.5 hrs. Digital trunk (SIP, iax, E1) 1
After this topic student must be master to sniff data traffics for analyze packets 20 min Sniff data traffics 2
Knowledge to SIP response codes for find error and troubleshooting 15 min SIP response codes 3
Knowledge to how DNS/DDNS work and SIP SRV record 20 min Domain name service and its application on VoIP and ZYCOO 4
After this topic student should be able to analyze PSTN capture file to detect CID signaling and setting and busy pattern 45 min PSTN analyze 5
20 min CooCenter IP PBX Admin Troubleshooting 6
30 min CooCenter Call Center Admin Troubleshooting 7
After this topic student should have knowledge about popular ASTERISK commands to find, solve general error in VoIP service 45 min Check popular ASTERISK commands 8
After this topic student should be able to connect via AMI protocol to IP-PBX and monitor live event , originate calls and etc. 1.5hrs. AMI 9
In this topic student can learn how to recovery password in ZYCOO IP-PBXs 15 min Password recovery 10
In this topic student should be able to reinstall firmware of ZYCOO IP-PBXs 10 min Reinstall firmware 11
In this topic student should have knowledge about echo and how to remove it 15 min ECHO cancelation (if will added on V3 new update) 12
In this topic student should have knowledge about cyber attaches , how to make more security on VoIP traffics 1hrs. Security 13
In this topic student should be able to run simulated project that utilizes the topics 1.5hrs. Run the scenario 14