دوره19و20دی1398

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سر فصل های ZCSP : Overview on TCP/IP and OSI stack protocols…
1,600,000 تومان

دوره28و29آذر1398

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سر فصل های ZCSP : Overview on TCP/IP and OSI stack protocols…
1,600,000 تومان