دوره17و18بهمن1398

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سرفصل های ZCIE : Digital trunk Sniff data traffics SIP response codes…
2,100,000 تومان

دوره19و20دی1398

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سر فصل های ZCSP : Overview on TCP/IP and OSI stack protocols…
1,600,000 تومان

دوره28و29آذر1398

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سر فصل های ZCSP : Overview on TCP/IP and OSI stack protocols…
1,600,000 تومان

دوره23و24آبان1398

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان
سرفصل های این دوره عبارت اند از : سرفصل های ZCIE : Digital trunk Sniff data traffics SIP response codes…
2,100,000 تومان